Sundal Kompetanse

Kundeservice 08:00-16:00 man-fre | +47 979 87 100 | post@sundalmo.no

C1/C2- Teleskoptruck

6,5 timer teoretisk undervisning. (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning + pauser)

Opptaksvilkår: Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring i henhold til modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner, eller modul 2.2 Truck, eller Modul 2.8 Lastebilkran

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås.

Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Praksis i kjøring og betjening av teleskoptruck kommer i tillegg til denne modul. Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.