Sundal Kompetanse

Kundeservice 08:00-16:00 man-fre | +47 979 87 100 | post@sundalmo.no

Modul 1.1- Felles Teori

Læreplan

Filstørrelse: 627 kb

Modul 1.1- Grunnkunnskap omhandler arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser og skal ligge i bunn for all videre sertifisert opplæring innen truck, kran og masseforflytningsmaskiner. For å fullføre fellesteorien må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen.

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid”,
en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Grunnmodulen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig. Prøven kan eventuelt gjennomføres samtidig med avsluttende prøve i modul 2.1 – 2.8.

 

Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”

Kapittel 1- Sikkerhetsopplæring

1
Informasjon
2
Leksjon 1
3
Leksjon 1
4
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
5
Leksjon 2
6
Arbeidsoppgaver
5 spørsmål
7
Leksjon 3
8
Arbeidsoppgaver
5 spørsmål
9
Leksjon 4
10
Arbeidsoppgaver
6 spørsmål
11
Leksjon 5
12
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
13
Leksjon 6
14
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål

Kapittel 2- Lover og forskrifter

1
Leksjon 1
2
Lenker
3
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
4
Leksjon 2
5
Lenker
6
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
7
Leksjon 3
8
Lenker
9
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
10
Leksjon 4

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften


11
Lenker
12
Arbeidsoppgaver
3 spørsmål
13
Leksjon 5
14
Lenker
15
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
16
Leksjon 6
17
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
18
Leksjon 7
19
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål

Kapittel 3- Arbeidsulykker ansvar og konsekvenser

1
-
2
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
3
-
4
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
5
-
6
Arbeidsoppgaver
2 spørsmål
7
-
8
Arbeidsoppgaver
2 spørsmål
9
-
10
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
11
-
12
Arbeidsoppgaver
2 spørsmål
13
-
14
Arbeidsoppgaver
2 spørsmål
15
-
16
Arbeidsoppgaver
3 spørsmål
17
-
18
Arbeidsoppgaver
3 spørsmål
19
-
20
Arbeidsoppgaver
3 spørsmål
21
-
22
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
23
-
24
Arbeidsoppgaver
3 spørsmål
25
-
26
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
27
-
28
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
29
-
30
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
31
-
32
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
33
-
34
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
35
-
36
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
37
-
38
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål

Kapittel 4- Miljøvern

1
-
2
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
3
-
4
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
5
-
6
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
7
-
8
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål

Kapittel 5- Sikkerhet ved bruk av arbeidsutstyr

1
-
2
Arbeidsoppgaver
5 spørsmål
3
-
4
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
5
-
6
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
7
-
8
Arbeidsoppgaver
6 spørsmål
9
-
10
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
11
-
12
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
13
-
14
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
15
-
16
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
17
-
18
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
19
-
20
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
21
-
22
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
23
-
24
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål

Kapittel 6- Farlig gods

1
-
2
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
3
-
4
Arbeidsoppgav
4 spørsmål
5
-
6
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
7
-
8
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
9
-
10
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
11
-
12
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
13
-
14
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
15
-
16
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
17
-
18
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
19
-
20
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
21
-
22
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål
23
-
24
Arbeidsoppgaver
4 spørsmål