Sundal Kompetanse

Kundeservice 08:00-16:00 man-fre | +47 979 87 100 | post@sundalmo.no

Modul 1.1- Felles Teori

Instruktør
Ørjan Sundal
240 Studenter enrolled
0
0 anmeldelser
  • Beskrivelse
  • Læreplan
BildeNettsideGrunnkurs9

Modul 1.1- Grunnkunnskap omhandler arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser og skal ligge i bunn for all videre sertifisert opplæring innen truck, kran og masseforflytningsmaskiner. For å fullføre fellesteorien må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen.

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid”,
en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Grunnmodulen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig. Prøven kan eventuelt gjennomføres samtidig med avsluttende prøve i modul 2.1 – 2.8.

 

Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”

Kursmateriell
Kapittel 1- Sikkerhetsopplæring
Kapittel 2- Lover og forskrifter
Kapittel 3- Arbeidsulykker ansvar og konsekvenser
Kapittel 5- Sikkerhet ved bruk av arbeidsutstyr
Kapittel 6- Farlig gods