Sundal Kompetanse

Kundeservice 08:00-16:00 man-fre | +47 979 87 100 | post@sundalmo.no

Bruksvilkår

Vilkårene gjelder for brukere av Sundal Kompetanse AS´s E-læringskurs og læringsplattform. Sundal Kompetanse AS blir heretter omtalt som SK.

 1. Kort om hva bruksvilkårene handler om

Bruksvilkårene handler om hvordan vi samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltagelse på våre E-læringskurs på vår læringsplattform. Vilkårene inneholder informasjon du har krav på i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

 1. Samtykke til bruk av påloggingsløsningen

Alle brukere må akseptere bruksvilkårene for påloggingsløsningen. Dersom du ikke samtykker får du ikke logget deg inn på læringsplattformen og videre til E-læringskursene.

 1. Hvilke personopplysninger lagrer SK?

Ved påmelding til våre E-læringskurs registrerer hver enkelt bruker informasjon om seg selv ved første innlogging. Personopplysningene som registreres er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. Disse opplysningene er en forutsetning for at vi kan ta vare på kurshistorikken og for at vi skal få bestilt kompetansebevisene fra SFS. På denne måten kan du for eksempel fortsette på et kurs som du har begynt på ved en tidligere pålogging. Gjennom e-postdomene får SK tilgang til virksomhetsnavn.

 1. Progresjon på personlig nivå (individdata)

Opplysninger om adferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. På SK´s læringsplattform lagrer vi data på individnivå. Dette omfatter sporing av forløpet til den enkelte bruker. Altså hvem som har gjennomført hva, hvor mye, og hvor lang tid brukeren har brukt.

 1. Hvor lenge lagres personopplysningene?

Historikken blir liggende til brukeren ber om at den skal slettes. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål å samle statistikk og analyser på aggregert nivå samt gi produsent av kompetansebevisene tilgang til nødvendig informasjon for å kunne utstede kompetansebevis.

 1. Hvordan går du frem for å be om sletting av personopplysninger?

Du kan be om at dine data blir slettet ved å sende en e-post til slett@sundalmo.no. Da sender vi deg et skjema som du skal fylle ut og så sende tilbake på e-postadressen post@sundalmo.no. Når skjemaet er returnert får du en bekreftelse fra oss om at dine data har blitt slettet.

 1. Hva bruker SK personopplysningene til?

SK benytter dataene til informasjon og statistikk om antall brukere på E-læringskursene, samt gi produsent av kompetansebevisene tilgang til nødvendig informasjon for å kunne utstede kompetansebevis til deg. Dette er en del av styringsinformasjonen til vårt eierdepartement. Vi presiserer at personopplysningene aggregeres ved bruk og kan ikke spores tilbake til enkeltbrukere.

Evalueringsresultater ligger også som personopplysninger hos SK. De aggregeres ved bruk for å rapportere brukertilfredshet av E-læringskursene.

 1. Hvem har tilgang til personopplysningene?

SK er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Det er kun plattformadministratorer som har tilgang til dataene. Ved utlevering av statistikk eksternt gis kun aggregerte tall på antall brukere av kurset og brukertilfredshet. Alle personopplysninger holdes anonymt, men det gis tilgang til progresjonsmønsteret til brukere av E-læringskurset.

Oppsummering:

 • SK lagrer navn og E-postadresse ved påmelding til E-læringskurs, og får tilgang på virksomhetsnavn gjennom E-postdomenet.
 • Personopplysninger lagres, men aggregeres ved bruk i statistikk, rapporter og evaluering.
 • SK rapporterer antall brukere pr. E-læringskurs og brukertilfredshet