Sundal Kompetanse

Kundeservice 08:00-16:00 man-fre | +47 979 87 100 | post@sundalmo.no

G11- Løfteredskap

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.
Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

Opplæringens varighet: 16 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

DELMÅL:
Opplært person skal:
1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon og hvordan disse kan forebygges.
2. Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer løfteredskap.
3. Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler.
4. Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.
5. Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner.
6. Ha kjennskap til riktig bruk av radio i forbindelse med løfteoperasjoner.